Piotr Laskowski
joshZ wykształcenia matematyk. Wolne chwile poświęca nauce (statystyka wspomagana pakietami komputerowymi, technologie informacyjne) oraz Joomla!.
Projektuje szablony portali, sklepów internetowych. Ciągle doszkala się w PHP, z lepszym lub gorszym skutkiem.

Tagged under: Joomla! JUG PCJ Josh

Joomla! User Group - Podlasie is not affiliated with or endorsed by Open Source Matters or the Joomla! Project. The Joomla!® name is used under a limited license from Open Source Matters in the United States and other countries.